Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Kommunförbundets Skånes EU-enhet


Vintern går mot sitt slut och vårblommorna och ljuset gör sig åter påmint både i Skåne och i Bryssel. 

På Kommunförbundet Skånes EU-enhet har vi hunnit med en hel del under mars månad och vi har som vanligt flera spännande processer igång. Vi har bland annat presenterat den första delen av EPA-analysen för Höganäs kommun och påbörjar under april arbetet med Höganäs prioriteringar. Den 20–22 mars besökte Kommunförbundet Skånes arbetsutskott Bryssel för planering inför året samt för att få uppdateringar om framtidens sammanhållningspolitik och läget inom EU, både när det gäller olika framtidsscenarion samt förväntade effekter av Brexit och andra globala händelser.  Under besöket träffade vi bland annat den svenska ständiga representationen där vi diskuterade sammanhållningspolitiken, infrastruktursatsningar och Östersjöstrategin.

 

Den 29 mars lämnade Storbritannien in den officiella ansökan med begäran om utträde från EU och Brexit är därmed nu ett faktum. Det är först efter att artikel 50 aktiverats som förhandlingar om villkor för den inre marknaden, handel och dylikt kan börja diskuteras. Detta förväntas bli en lång process både för Storbritannien och EU och konkreta förslag förväntas komma tidigast under sommaren.

 

Sammanhållningspolitiken fortsätter att vara en prioriterad fråga både i Skåne och Bryssel. Under mars träffade de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel (SVEREG) statssekreterare Backteman för att diskutera Sveriges hållning inför den kommande programperioden. Sveriges budskap så här tidigt är framförallt att man kommer vara fortsatt budgetrestriktiv, något som också bekräftades i efterföljande pressmeddelande från tidigare i veckan. EU-enheten kommer fortsätta att aktivt bevaka processerna kring sammanhållningspolitiken och vi kommer tillsammans med de kommunresurser som deltar i vår arbetsgrupp för sammanhållningspolitiken att träffa Region Skåne för ett dialogmöte den 6 april. Ett viktigt led i arbetet är att belysa sammanhållningspolitikens betydelse och mervärde, speciellt då kunskapen om fondernas nytta många gånger är mycket låg. Här har vi ett viktigt uppdrag tillsammans med våra kommuner att belysa nyttan och resultaten av EU-finansierad verksamhetsutveckling. Vill du veta mer om sammanhållningspolitiken uppdaterar vi löpande med information på vår hemsida.

 

Och slutligen vill vi rikta ett särskilt TACK till Emma för den här tiden. Mars var Emmas sista månad som EU-samordnare på Kommunförbundet Skåne då Emma nu kommer att gå vidare mot nya utmaningar och erfarenheter på ESF-rådets kontor i Malmö. Emma vill särskilt hälsa till alla och tacka för gott samarbete – ”Det har varit en mycket lärorik period och jag har verkligen trivts med att få arbeta med EU-frågor och våra skånska kommuner. Jag hoppas att jag kommer ha fortsatt kontakt mer er, om än i ett annat sammanhang. Tills vi ses nästa gång, ha ett fortsatt fantastiskt EU-år!”

Med vänliga hälsningar!

Johanna Haward, Samordnare för Brysselkontoret

Emma Landgren, EU-samordnare

Malin Olsson, EU-praktikant


Nyheter

Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Denna månad möter vi Anders Nylander, projektledare för energieffektiviserings-projektet Step-2-Sport. Detta är den andra artikeln i Kommunförbundet Skånes nya artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om några av de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i.

Brysselnätverket träffades i Helsingborg

Den 1 mars stod Helsingborg värd för årets första Brysselnätverksträff. Helsingborg fick möjlighet att berätta om sitt internationella arbete, bland annat att de nyligen ingått ett Digital Transition Partnership inom EU:s program Urbna Agendan. Vi på EU-enheten berättade om arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan som kommer att innefatta fyra horisontella fokusområden för EU-verksamheten: Sammanhållningspolitiken, Lärande & arbetsliv, Miljö & klimat samt Digitalisering.  Mer om Brysselnätverket

Offentliga samråd från EU-kommissionen

I samband med att EU:s fonder och program ska utvärderas, lagförslag ska ses över eller nya strategier ska tas fram finns det vanligtvis möjlighet att lyfta sina åsikter i EU-kommissionens offentliga samråd som är öppna för allmänheten, experter och andra intressenter att svara på via online-enkäter. För närvarande finns det 34 öppna samråd på EU-kommissionens hemsida som berör en rad olika ämnen.

Ny rapport om Skånes regionala utveckling

Region Skånes rapport ”Hur har det gått i Skåne?” följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet i regionen och beskriver utvecklingen på en rad olika områden såsom befolkningsutveckling, sysselsättning, tillit, infrastruktur, med mera. När Region Skåne presenterade rapporten den 14 mars 2017 valde de att särskilt lyfta fram områden såsom befolkningstillväxt, medborgardemokrati och sysselsättning, mer om detta i artikeln.

Vinn pris som årets europeiska offentliga sektor

Ansök innan den 13 april om priset som i år har temat En innovativ offentlig sektor 2017 – nya lösningar till komplexa utmaningar.

Guide till EU:s fonder och program

Europaparlamentet har publicerat en grundläggande introduktion till de finansieringsmöjligheter som EU:s fonder och program kan erbjuda bland annat regionala och lokala aktörer.


Utlysningar & Projektmöjligheter

Europeiska Socialfonden (ESF) öppnar tre nya utlysningar:

31 maj öppnar två utlysningar inom PO1:
- Digitalisering
- Breddad rekrytering mot personal/HR offentlig sektor

I september öppnar en utlysning inom PO2:
- Personer med huvudsaklig inriktning på personer med funktionsnedsättning

Mer information finns på vår hemsida under fliken "Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020".

Partnerskap för att förutse konsekvenser av klimatförändringar i kustområden

Ansök senast maj 2017 till partnerskapet med en lokal myndighet i Frankrike. Projektet ska arbeta med omlokaliserings- och ersättningsfrågor i kustområden som påverkas av klimatförändringar.

Universitet söker partners till energieffektiviseringsprojekt

Partnersöket är formulerad som en intresseanmälan för framtida samarbete.

Innovativt vattenprojekt söker kommunal partner

Ett italienskt företag vill utveckla en teknik för att bevaka vattenflödet och potentiella risker i vattenhanteringen och skicka informationen till användarens smartphone, surfplatta eller dator. De söker kommunala aktörer inom vattenförsörjning som hanterar översvämningsrisker. Deadline: 14 april 2017.

Kommande utlysningar och partnerskap inom barnrättsfrågor med fokus på bland annat unga migranter och flyktingar

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) programmet har beslutat om prioriteringar för utlysningar och fyraåriga partnerskapsavtal för 2017. En av utlysningarna öppnar inom kort.


Konferens & events:

SBPIN Workshop om Blå tillväxt

18-20 april 2017 (sista anmälningsdag 7 april). Workshop med projektet South Baltic Public Innovators Network med fokus på utmaningar kopplade till blå tillväxt. Kristianstad.

Workshop: The Future of Industry in Europe: Challenges and Instruments for Local and Regional Authorities

2 maj 2017. Workshop om de huvudsakliga utmaningarna och instrumenten för industriell modernisering utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Anmälan öppnar i april. Bryssel.

Hållbar stadsutveckling i framkant: Stadens tekniska försörjningssystem

12 maj 2017. Under våren arrangeras en seminarieserie av  Sustainable Urban Development (SUB). Den 12 maj är temat ”Stadens tekniska försörjningssystem”. Malmö.

Projektdag Blekinge 2017

1 juni 2017 (sista anmälningsdag 17 maj) arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge. Årets program har temat Hållbarhet – människa & miljö. Se program och anmälan här. Karlskrona.

Digital festival 2017

1 juni 2017. Digital festival är en fusion av prestationer, förevisningar, interagerande och debatt där oberoende talanger, startups och industriledare delar sina visioner med policyskapare, journalister och omvärlden. Årets teman är smart living, smart working, smart society. Program finns via länken ovan, anmälan görs här. Bryssel.

Sustainable Energy Week

20-22 juni 2017. Under Sustainable Energy Week kommer goda exempel och innovativa idéer för hållbar energi att presenteras. Veckan är en mötesarena mellan EU-kommissionen och intressenter så som offentliga myndigheter, företag, civilsamhället, med flera. Anmälan öppnar under våren. Bryssel.

Nordsjökonferens 2017

Den 29-30 juni 2017 arrangeras den årliga konferensen för Nordsjöprogrammet. Årets tema är Sustainable Growth Corridors for the Region. Anmälan och program kommer inom kort. Göttingen, Tyskland.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid. Det finns även möjlighet för regioner och städer att arrangera egna evenemang, detta måste i så fall anmälas här senast 31 mars. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

Strukturbild Skåne: programserie

26 april 2017 hålls ett seminarium om resurser och makt, Kristianstad.

Konferens om hållbar turism

8 maj 2017. EU-kommissionen anordnar en konferens med anledning av att FN utropat år 2017 som internationellt år för hållbar turism för utveckling. Syftet med konferensen är att diskutera offentlig sektor och näringslivets roll i att främja en hållbar turistsektor. Under konferensen kommer även årets EMAS utmärkelse delas ut. Se program för mer information, anmälan görs här Valletta, Malta.

eHealth week 2017 

10-12 maj 2017 anordnas eHealth Week 2017, eventet kommer att samla intressenter från hela världen för att ta itu med internationella aktuella ämnen relaterade till hälsovård och IT, bland annat ”Gränsöverskridande utbyte av personhälsouppgifter: från politik till praktik” och ”europeiska referensnätverk: hur digitala hälsa hjälper” , Malta.

EU Green Week

29 maj – 2 juni 2017. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid”, där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens. I samband med EU Green Week kommer även sidoevent att arrangeras runt om i Europa och det kommer vara möjligt att delta via online-baserade aktiviteter. Bryssel.

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel

8 juni 2017 arrangerar GREAT (Green Regions with Alternative Fules for Transport) en konferens om den nuvarande situationen för alternativa drivmedel och hur vi alla kan arbeta för att påskynda utvecklingen. Tekniska innovationer, framgångsrikt policyarbete, hållbara verksamheter och att förändra konsumenters beteende är några av samtalspunkterna på dagordningen. Anmälan sker här. Köpenhamn.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns även möjlighet för företrädare för yrkesutbildningar och företag att mötas. Program och anmälan kommer. Bryssel.


Kontakt

Johanna Haward

Samordnare för Brysselkontoret 
0728-85 47 93

johanna.haward@kfsk.se

 

Malin Olsson

EU-praktikant
0728-85 47 91

malin.olsson@kfsk.se

Emma Landgren

EU-samordnare


Följ oss på twitter!

Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.