Gemenskap och träning på äldre dagar.
Svårt att läsa brevet? Se det i webbläsaren.


Hej !

Tack för att du besökte vår monter på mässan MVTe i Kista!
Intresset för ActiLeg och Treax var stort på mässan! Många besökare testade våra lösningar för en aktiv vård och kom senare tillbaka med kollegor för ytterligare en visning. Rörelseträning med ActiLeg, balans-, koordination och kognitiv träning med Treax!

Glada miner när ActiLeg testas!

Som en liten påminnelse om vad vi visade på mässan kan vi nämna den lilla unika, flyttbara, röda "cykeln" med 4 sammankopplade pedaler. Trampar man på ena sidan så åker de andra pedalerna med i samma hastighet: det blir en enkel individanpassad rörelseträning coh samtidigt en fin social kontakt. Båda personerna sitter mitt emot varandra och kan samtala under träningen, gamla minnen kommer ofta fram under "cykelturen".

Treax balansplattor- se filmen från mässan

Dessutom visade vi de färgglada balansplattorna Treax, med vars hjälp man kan träna balans, reaktion och kognitiva färdigheter genom de olika inställningsmöjligheterna. Ljussignalen från de inbyggda lysdioderna kommer som ett svar till användaren utifrån trycket på plattan. Speciellt utvecklade för stroke-rehabilitering men också uppskattade inom äldrevården.

Genomgående var det glada miner när ActiLeg testades, det är kul med gemensamma aktiviteter!

Träningen anpassas effektivt till varje individs förmåga och behov. Sitt kvar i stolen/rullstolen, ActiLeg flyttas enkelt till den som skall få träna och "cykla tillsammans".

Mångsidigheten i användningen av Treax visades och ljussignalen som kommer som ett svar när man trycker på plattorna var mycket uppskattad. Balansträning mellan höger och vänster ben, balans tå-häl och den kognitiva träningen då man går till den platta som man styrdes till av föregående platta: dessa övningar visade hur träningen kan skräddarsys till varje träningstillfälle.


Dela med dig till dina vänner!

Se vår inspirationskanal för vården: kundfilmer!
Sprid brevet på Facebook, Twitter, LinkedIn!


Tack för att du läser vårt nyhetsbrev, ha det riktigt gott!

Med vänlig hälsning,
Sten Bodin
ActiLeg AB


ActiLeg AB, Träffgatan 2, 136 44  Handen
Tel: 0702-838365        e-post: info@actileg.com       Hemsida

Du får detta nyhetsbrev då du är en kund till oss eller för att vi tror att det kan vara intressant för dig.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.