Onsdag 24 mars 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


I sommar gör vi "da capo" på förra årets årsmöte och träffas utomhus.

Årsmötet flyttat till 1 augusti

Styrelsen för Strandbadens Byaförening har beslutat att flytta årsmötet till söndag 1 augusti 2021 kl 14.

Mötet kommer – liksom förra året – att hållas utomhus under tälttak (om nödvändigt) utanför "kyrkan" på Örestrand. Se dagordning i slutet av detta nyhetsbrev.

Vi kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Visst längtar vi tills vi kan samlas igen! Bilden är från Strandbadens Skördefest 2017.

Efter årsmötet blir det sommarträff

Det har blivit en tradition att Strandbadens Byaförening arrangerar en sommarträff för att både åretruntboende och sommargäster ska få tillfälle att träffas och ta del av vad som händer i byn.

Årets sommarträff blir direkt efter årsmötet den 1 augusti på Örestrand. Planeringen pågår för fullt och har du egna idéer är du välkommen att höra av dig till info@strandbaden.info eller till Calle Hellberg, tel 070-654 40 01.

Reservera dagen redan nu!Camping och hotell på Örestrand
i sommar

Som Strand-Bulletinen kunde rapportera i föregående nummer har Höganäs kommun sänt ut en förfrågan till ett antal lämpliga entreprenörer om att driva camping och hotell på Örestrand i sommar och även under nästkommande säsong.

Enligt uppgift från kommunen har ett antal förslag kommit in som man nu utvärderar.

Strand-Bulletinen följer utvecklingen.


Glasmästar'n i Höganäs

Dags att göra fint
på stranden

Årets strandstädning sker lördag 10 april kl 10-12.

Vi samlas nedanför kyrkan vid Örestrand. Efteråt bjuder byaföreningen på korv med bröd. Ta gärna med egen fikakorg.

Info: Calle Hellberg, 070-654 40 01


IBC Elinstallation

Öppet i påsk på Tea Room Kullaberg

Just nu hänger fotograf Eva Rosths utställning "Trädfotografier" på Tea Room Kullaberg.

Tea Room KullabergÖrestrand håller öppet i påskhelgen från skärtorsdag till annandag påsk kl 13-17. Övrig tid är det lördagar och söndagar som gäller.
– Boka gärna bord redan nu, uppmanar Åsa Adenborg. Vi utgår från att man kan fortsätta sitta tillsammans, max 4 personer i ett sällskap vid ett bord.

Just nu pågår en fotoutställning på serveringen. Det är fotograf Eva Rosth med sin utställning Trädfotografier som hänger runt om i salongen.

Den tidigare utställningen med Helena Taps verk kommer också att utökas med fler tavlor till påsk.


Tea Room Kullaberg >>
Läs mer om Eva Rosth >>Tipspromenad i påsk

Tipspromenaderna i Strandbaden har tagit en paus på grund av rådande pandemi och brist på funktionärer som kan hålla i en digital tipsrunda.

Emellertid arrangeras en tipspromenad i påsk och mer information kommer på Friluftsfrämjandets hemsida, meddelar Lovisa AnderssonFriluftsfrämjandet.Utforska ritningsarkivet!

Höganäs kommun har ett digitalt ritningsarkiv med bygglovsansökningar och tillhörande ritningar. Dessvärre är arkivet inte komplett, bland annat beroende på att en hel del handlingar helt enkelt försvann vid kommunsammanslagningen 1971 då Höganäs stad, Väsby, Brunnby och Jonstorp-Farhults kommuner bildade storkommunen Höganäs. Det finns heller ingen uppgift om vilka handlingar som är äldst utan här gäller det att leta på egen hand med hjälp av fastighetsbeteckningarna.

 

Kommunen har även ett fysiskt arkiv där en del historiska bygglovshandlingar finns. Även här gäller det att söka på egen hand.

Digitala ritningsarkivet >>

Biderna till höger:

Köpman Lars Hansson ansökte 1963 om att få bygga till sin fastighet på Kullagatan 153 med bland annat en utökad butiksdel.

1982 var det dags för Monica Bengtsson att söka bygglov för en fasadskylt för sin inredningsfirma. Redan 1978 hade Monica fått tillstånd att sätta upp en ljusskylt vid vägen med texten "Monica och Bengt".


2020 var 68 procent av Strandbadens ca 480 hushåll medlemmar i Strandbadens Byaförening. 2021 är målet 70 procent.

Tack för att du stöttar byaföreningen!

Vi är tacksamma och mycket glada för att Strandbadens Byaförening förra året hade 322 medlemmar. Ca 68 procent av Strand­badens ca 480 hushåll valde alltså att stödja föreningen. Ju fler vi är, desto starkare är vår röst gent­emot kommunen, Trafik­verket, företag och andra när det gäller att till­varata Strand­badens intressen.

Har du ännu inte betalat medlems­avgiften för 2021 är det hög tid nu. 

 

Avgiften ska bland annat ska täcka tryckkostnaden för Strand-Bulletinen och är endast 100 kronor/hushåll.

Om du tecknat Kullabygdens Byaföreningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.

Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Strandbaden 1938 med Smergelskiffabriken i förgrunden.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

En Glad Påsk önskar vi alla våra läsare!


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Dagordning vid årsmötet
i Strandbadens Byaförening
söndag 1 augusti 2021

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. Medlemsavgift för innevarande år (2021) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen söndag 1 augusti kl 14
till ”kyrkan” på Örestrand!


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.